Az indigó és kristálygyermekek ajánlott nevelése 

    Egyre többen találkoznak manapság újfajta szülői problémákkal, melyek olyan szülő-gyermek viszonyra mutatnak, mely szokatlan és teljesen eltér az előttünk élő generációk tapasztalataitól. Vajon mi lehet ennek az oka? Bizonyára sokan feltették már ezt  kérdést maguknak. Az asztrológiai Vízöntőkor beköszöntének közeledte ennek a változásnak az oka.

Képzeljük csak el a Vízöntő jelképét! Úgy árasztják el Földünket az elkövetkezendő évtizedekben az új típusú gyermekek, az új technikai vívmányok és lehetőségek, – de egyszerre a problémák is –, mint ahogy a kancsóból aláhullik a víz földre a csillagkép ábráján.

De vajon kik lesznek képesek segíteni nekünk a változások feldolgozásában, a problémák megoldásában? Talán éppen a spirituálisan fejlett inkarnációk? 

  

 Nancy Ann Tappe, amerikai színterapeuta "Understanding Your Life Trough Color" című könyvében fogalmazta meg első­ként az életszín-elméletet, mely szerint, minden ember­nek van egy jellegzetes életszíne, néha kettő vagy három is kombinációban. Az életszí­nek olyanok, mint a színburkok, láthatóak az aurában és a színcsopor­ttól függő személyiségjegyeket jeleznek. Minden színburok bizo­nyos emberi tulajdonságokra való hajlamot hordoz. Tappe könyve az új gyerekekről szól, akiket indigó gyerekekként ismer ma a köztudat, mivel életszínük indigókék, és az ehhez társuló személyiségje­gyeket hordozzák.   Az indigógyerekek sze­mélyiségjegyei és tulajdonságai sokszor nehézséget okoznak, mert nincsenek kibékülve napjaink társadalmi berögződéseivel, tudatában vannak a dogmatikus elvek lekorlátozó erejének, és küzdenek is ellene minden erejükkel.

 

   Újabban kristálygyermekek leszületéséről is hallhatunk, akiknek aurája letisztultabb az indigóktól, kevésbé problémásak, nagyobb egyensúlyban vannak önmagukkal, és kisebb mértékben határozza meg fejlődésük kimenetelét környezetük, mint az indigókét. Róluk azonban részletesen itt még nem beszélünk, mivel az indigók nevelési tanácsai rájuk is sok tekintettben alkalmazhatók.

 Ők azonban az indigókkal szemben már nem rendelkeznek olyan erőteljes spirituális egóval, mint az indigók, nem játsszák el az uralkodó szerepét

 A kristálygyerekek esetén már nem is annyira az ő nevelésükről lehet beszélni. Már egészen korán hatnak energetikailag környezetükre, és növekedve ők lesznek környezetük felnőttei számára az igazi tanítók, még ha ezt sokáig nem is veszi észre senki a környezetükben.

 

   Mindenütt a világon megfigyelhették a pedagógusok és a szülők az elmúlt  évtizedekben, hogy egyre több gyerek viselkedik feltűnően normaellenzően. Emiatt sokan a különc gyerekek közül nehezebben képesek beilleszkedni közösségekbe.

    Nagy feladatot jelent a szülőknek, óvónőknek és tanároknak, hogy szembenézzenek azzal, hogy a jövő generáció mestereit kell nevelniük, akik ha elnyomásban élnek érzékenységük miatt letérnek útjuktól és elvesztik céljaikat. Ezért kell nagyon figyelni rájuk és megtalálni velük a közös nevezőt, meghallgatni őket, ha nehéz is megértenünk tapasztalataikat.

   Sokszor olyan képességeik vannak, amiket képesek felnőve is megtartani, ha nem érik őket elnyomó hatások. Ilyen adottság lehet például az auralátás, telepátia vagy a szellemek érzékelése is, vannak köztük, akik pedig előző életeikre emlékeznek (manapság ez nem csak az indigókra igaz).

   

Ne intézzük el egy legyintéssel, ha tapasztalataikról beszélnek! Nem szabad azonban faggatnunk sem őket, mert sokan megrettennek, ha elkezdünk kérdezgetni elképesztő megfigyeléseikről, nekik ugyanis ezek természetes tapasztalatok, mint a felkelő Nap fénye, és megrettenhetnek a követelőzésünktől. Ezekért, a képességeikért ők már hosszú életek alatt megküzdöttek, és most azért birtokolják újra azokat, hogy felnőve embertársaik segítésére alkalmazzák küldetésük beteljesítése végett.

Indigók jellemző személyiségjegyei, és megfelelő nevelésük tanácsai

Magasabb elvek szerint élnek, mivel tisztában vannak az élet igazságával. Azonban ez az érzékük csorbát szenvedhet agresszív szülők vagy nevelők hatására, akik rossz példát állítanak eléjük.

Tudják, hogy egyensúlyban kell élnünk önmagunkkal és kör­nyezetünkkel, gyakran erős a kapcsolatuk a természettel, az állatokkal vagy akár magával a Földanyával (mint szellemi létezővel). Érzik, hogy minden életet tisztelni kell, szeretettel és együttérzéssel kell kezelni.

   A nagyvárosi élet sokszor nem nyújt megfelelő teret rejtett (Kozmikus) energiájuk alkalmazására.

 

  Teljesértékűségüket jelzi, hogy gyakran egyesítik magukban a férfi és női aspektusokat (andro gin típus). Egyszer nagyon erősek, kitartóak (jang), máskor rendkívül érzékenyek és könnyen elsírják magukat (jin) még felnőtt ként is.

 

   Ismerik az alapelvet, mely szerint a Világegyetemben minden összefügg. Látják a kauzalitás törvényének működési elvét. Könnyeden megértik az okokat, és éppen ezért tudják segíteni embertársaikat tanácsadókként.

  

  Felette állnak a dogmáknak. Elhatárolódnak attól, hogy valamilyen skatulyába sorolják be őket. Akár földi spirituális mester nélkül, belső (Felettes Én általi) késztetésre is képesek túllépni a szülőktől rájuk hagyományozott vallási dogmákat. Nem szabad, hogy a szülők berögzült hittételekkel korlátozzák őket.

 

   Nem lehet olyasmire kényszeríteni őket, amit nem szeretnének, még ha büntetéssel is fenyegetik őket. Nem vesznek bele érzelmileg olyan mélyen a konfliktushelyzetekbe, hamar túllépnek dolgokon, de az alacsonyabb rezgéseket idővel ők kerülni kezdik. Ha például a szülő állandó kiabálással próbálja megnevelni, negatív hangrezgésével és programjával (pl.: „Te hülye gyerek… mindent elrontasz”) károsíthatja auráját, amire a válasz hosszú távon a szülőtől való elhidegülés lesz.

  Hajlamosak rá, hogy különcök legyenek. Mivel őket sem értették/értik meg gyerekként, sokat törődnek hátrányos helyzetű vagy igazságtalanul kezelt társaikkal. Erős az empatikus készségük. A feltétlen szeretet a szülők, és nevelők részéről megadhatja nekik azt a hátteret, amire sürgetően szükségük van személyiségük és jellemük kibontakoztatásához.

     Őszinték, nyíltak mindenkivel. Ez gyakran értetlenséget vált ki az emberekből, hisz bántó is lehet őszinteségük. Ez azonban nem baj, hisz éppen az a céljuk, hogy rávilágítsanak a szálkákra szemünkben.

    Ha nem megfelelő környezetben és példák által vezérelve nőnek fel, akkor gyakran depresszívek, önpusztítók (pl. drogfüggők) vagy félénkek, maguknak valók lesznek serdülőkorukba lépve. Figyelni kell rájuk szüleiknek, de hagyni kell nekik, hogy saját bőrükön érezzék tetteik következményét. Csak ebből fognak tudni előre lépni, az állandó féltés, vagy ócsárolás nem győzi meg őket.

    Nem látnak határt a játék, nevetés, kapcsolat és munka között. Az életnek aspektusai egységes tapasztalatot alkotnak sokuk számára. Képesek a jelen pillanatban megélni mindazt, amivel foglalkoznak. Ha az óvónők vagy a tanárok nem engedik saját meggyőződésük szerint cselekedni őket, hatalmas ellenállást ébreszthetnek bennük.

  

   Érzékszerveik gyakran nagyon fejlettek, ezért felfokozott érzékenységük gyakori lelki vívódást okozhat náluk, még meg nem találják helyes útjukat. Sokszor azt érzik, hogy túl sokat követelnek tőlük, ezért hajlamosak lehetnek a pszichés betegségekre. Ha azonban tudatosítják életcéljukat immunitás alakul ki bennük, hiszen sokkal inkább érzik magukat szellemi lénynek, mint fizikainak, nem azonosítják magukat testükkel.

 

  Nagyon érzékenyek a táplálkozás szempontjából is, legalkalmasabbak számukra a természetesen, és organikusan termesztett élelmiszerek. Még ha édesszájúak is, nem szabad engedni, hogy kizárólag édességet egyenek, nagyon figyelni kell a kezdetektől megfelelő vitaminbevitelükre! Ezek semmiképp ne tablettás koncentrátumok legyenek, hanem természetes gyümölcsök!

Nem értékelik túl az anyagi dolgokat, de rendkívül fontos számukra a tárgyak lelke. Ha anyagias környezetben nőnek fel, sajnos rendkívüli ragaszkodás alakulhat ki bennük tárgyaikhoz. Ez a tiszta szeretet hiányának eredménye a szülők részéről.

 

     Nehezen tudják szavakban kifejezni magukat, hisz a nyelv is csak egy norma az emberi társadalomban, ami túl korlátozott számukra. Emiatt nem beszélnek sokat spirituális tapasztalataikról, és ezért olyan érzékenyek a telepátia használatára.

     Nagy a tudásvágyuk, fontos számukra a struktúra, hogy átlássák az összefüggéseket. Nem fogadnak el egyszerű válaszokat, a valóságra kíváncsiak. Muszáj, hogy érezzék a válaszok mélyebb okát. Csak nehezen azonosulnak a hagyományos leegyszerűsített, bomlasztott iskolai témákkal, amikben nehéz meglátni az összefüggéseket az egyes tárgyak és a spiritualitás közt. A tanároknak nagyon figyelniük kell napjainkban, hogy az adott tárgyat megfelelő keretbe ágyazva közvetítsék a diákjaiknak. Például a magyar tanár beszéljen a művészettörténeti és a történelmi háttérről is röviden. Ez nem csak az indigóknak fontos!

     - Az itt leírt jellemzők, és jó tanácsok sora összefoglalás a már felnőtt indigók és kristálygyermekek tapasztalataiból, valamint megfigyelés a növekvő indigó és kristálygyermekek viselkedéséről. Tanácsul szolgáljanak minden szülőnek, aki szeretné önmagában összhangban élő, önálló lénnyé nevelni gyermekét!  

 

Az indigók és kristálygyermekek nevében, az Indigó Kör egyik tagja, -  Vomina

 

Megváltó gyémánt gyerekek

 

Az indigók és a kristályok után újabb gyermekcsoport érkezett a Földre.

A világ felborult egyensúlyát az égiek úgy akarják visszabillenteni, hogy különleges gyermekeket küldenek közénk, akik megtanítanak minket szeretni és helyes értékrend szerint élni. Először a kék aurával rendelkező indigókról hallottunk sokat, akik bölcsességükkel kitűntek a többiek közül, és sokat beszéltek istenhez való viszonyukról.

Később a nagyon nyugodt és intenzív érzelmi életet élő kristályok következtek, a legújabbak, pedig a gyémánt gyerekek, akik 2000 után jöttek a világra. Különös ismertetőjelük, hogy születési dátumukban legalább három nulla szerepel, de ennél több is lehet.
– a gyémánt gyerekek olyanok, mintha az indigókból és a kristályokból lennének összegyúrva. Az indigók túlzottan aktívak, míg a kristályok inkább befelé fordulók voltak, ezért ötvözték tulajdonságaikat. A gyémántok hyperaktívak, nem tudnak két percig nyugodtan maradni, nem viselik el a kötöttségeket, és babusgatni is csak akkor lehet őket, ha akarják – mondta el Radics Ágnes, életútvezető.


A csöppségek nagyon érzékenyek a többi ember rezgésére, ezért azonnal megérzik, ha valaki beteg vagy lehangolt. Odamennek hozzá, megérintik és hamarosan a fájdalmakkal küszködő, megnyugszik. Ezeknek a gyerekeknek a kezük is nagyon meleg, mert azon keresztül áramlik ki az energia.

– a gyémántoknak nincsen karmájuk, ami a többi átlagos embernek van. A karma az életfeladatot rejti magában, ezeknek a kiválasztott gyermekeknek viszont nem saját életükre kell koncentrálni, hanem másokét jobbá tenni, hiszen erre születtek.

A gyémánt gyermekek nevelése sem egyszerű feladat, hiszen őket nem lehet korlátok közé szorítani. Ha olyasmit tesznek, ami nem helyes, a szülőnek nem szabad durván rendre utasítani őket, csakis ölelve, szeretetteljesen lehet kezelni különleges kisfiukat vagy kislányukat.

Azt sem szabad rájuk erőltetni, hogy mit egyenek, mert ők pontosan érzik szervezetük szükségletét. A gyémánt gyermekek nagyon okosak, ezért érdemes odafigyelni rájuk, és átadni magunkat annak a mérhetetlen szeretetnek, ami belőlük sugárzik.      

 

 

 

(RTL Bulvár)

Indigó, kristály meg fényküldött

Harry Potter a szemüveges, vézna, nehéz sorsú fiú egyik napról a másikra egy teljesen más világ sztárja lesz, de hogy még messzebbre menjek: a Hősök című sorozatban teljesen hétköznapi emberek lesznek különlegesek, világmegváltóak. Amióta világ a világ, mindig vannak olyanok, akik kitalálnak, nevén neveznek valamit, ami addig is volt, csak éppen más értelmezést kap hirtelen, terminus technicusszal illetik, vizsgálni kezdik, vagy éppen híveket toboroznak neki. A hyperaktív gyerekeket eddig kivágták az iskolákból, s tény, hogy nem éppen ez volt a legjobb módja a nevelésüknek. Nem tudom, hogy majd milyen gyerekem lesz, lehet indigó lesz, de lehet, hogy kristály, talán fényküldött, de az is lehet, hogy első generációs indigó vagyok. Lehet, hogy teljesen mezei gyerekem lesz, semmi extrával, nekem ez is jó bőven, elvégre is nem tudom milyen szemmel nézném, ha gyerekem megvilágítana a kezével tárgyakat vagy épp gondolattal mozgatná azokat. Merthogy valakik kitalálták, ilyenek a jövő gyerekei, akik már most is köztünk élnek.

Indigó gyerekek

Ezeknek a gyerekeknek indigó színű az aurájuk, ami újítót jelent. E szín megtekintése alapján is több kategóriába sorolhatóak az indigók, van aki az Aranykor hírnöke, van aki a Vaskoré. Az egész onnan jött, hogy megállapították, sok figyelemzavaros és hyperaktív gyereknek indigó színű az aurája. Ők pár lépéssel előrébb járnak társaiknál, nagyon intelligensek, tekintetükben jóval idősebbnek tűnnek, mint társaik, s állítólag nincs bűntudatuk. Küldetésük az, hogy eltöröljék a korábbi szemléletmódokat, melyekből ma már nem lehet profitálni. Általában maguktól tudják mi a helyénvaló, a saját értékrendjük szerint, saját elveik szerint, mindenkin segíteni akarnak és ez igazán kis korban is, feltűnik. Nagyon jó képességűek, csak nem figyelnek általában arra, amit mondanak nekik. Sokukat pszichiáterhez küldik emiatt. A nevelésükre vonatkozó tanácsokról óriási a szakirodalom, egy biztos, hogy a mai kor gyermekei messze felülmúlják az eddigi generációkat és az indigó gyerekek küldetéseik sikere a mi hozzáállásunkon múlik.

Ez mind szép és jó,  ilyen gyerekek, ilyen felnőttek nem csak az 1980-as évek óta születnek. Hiperaktivitás, nehezen kezelhető gyerekek, magas intellektusú gyerekek, akik segítőkészek, mindig is voltak, csak épp nem volt gyűjtőnevük, sem irodalmuk. Vannak, akik magasabb rendűnek érzik magukat a többieknél, és tudják, megmondják kinek, merre kell mennie, míg vannak, akik szívesen terelgetik szeretteiket, segítenek másokon és érzékenyek a világ problémáira. Ettől még nem lesznek mások, indigók, különbek, mint a többiek, csak humánusak.

Kristály kölkök

Jellemzőiket végigolvasva mindenféle kérdés és vélemény kiesik az ember száján. Ezeket hanyagoljuk, jöjjenek a tények. Sokan érzik az energia legújabb változásait, talán megkönnyebbülést is érzünk a levegőben, ez a fajta, energia szintű változás folytatódni fog egy evolúciós lépéssel a kristály, mint anyag adta energia összegyúrásában. A kristályok évszázadok óta kommunikálnak velünk, ez a magyarázat arra, hogy miért is szeretjük a kristályokat. A lényeg, hogy minden, ami a Földön van, lassan elkezd kristályos formává válni. 

Általában 1995-ben, vagy azután születtek nagy szeműek, és átható a tekintetük, vonzó személyiséggel rendelkeznek. Nagyon szenvedélyesek, későn kezdenek el beszélni, nagyon muzikálisak, és hamarabb énekelnek, mint beszélnének. A beszédhez telepátiát és saját maguk által kialakított jel­beszédet alkalmaznak. Autizmussal, vagy Asperger szindrómával diagnosztizálják őket. Kiegyensúlyozottak, édesek és kedvesek, megbocsátóak a többiekkel szemben, nagyon érzékenyek és empatikusak. Nagyon szoros összeköttetésben állnak a természettel és az állatokkal, gyógyító képességgel rendelkeznek. Nagyon vonzódnak a kristályokhoz és a kövekhez, gyakran beszélnek angyalokról, spirituális vezetőkről és előző életbéli emlékekről. Rendkívüli művészi adottságaik vannak,  kreatívak, a vegetáriánus ételeket kedvelik a megszokott ételekkel szemben. Lehetnek vakmerő felfedezők és hegymászók, rendkívüli egyensúlyérzékkel megáldva.

A Kristály vibráció gyermekei a következő evolúciós lépcsőfokot képviselik, s két fontos sajátossággal bírnak: rendkívül erőteljesen bírnak olyan képességekkel, melyeket mások mágikusnak tartanak, másrészt rendkívül sebezhetőek, mert nagyon érzékenyek. Tudják, mi van a másik gondolatában, és szívében, értik az energiák működését, önmagukban megtörik a fényt, gondolataikkal tárgyakat mozgatnak. Vibrációs, hiperérzékenységük abban valósul meg, hogy zavarják őket az ízek, hangok, színek, környezeti szennyezőanyagok, melyekkel szemben védtelenek.

- Akkor most gondoljuk végig tudatosan, hogy átállunk a kristályra, gyerekeink csillogó szeműek lesznek, és tárgyakat mozgatnak, miközben belelátnak minden gondolatunkba. Ennek van valami értelme?

 Fényküldöttek

 A fényküldöttek születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a Földnek és lakóinak kigyógyulni a félelemből és annak következményeiből. Minden fényküldött szakrális feladattal érkezett a bolygónkra, ám ha megfeledkeznek igaz természetükről és céljukról, akkor elveszettnek érzik magukat. Azért jöttek hozzánk, hogy segítsenek nekünk, hogy gyógyítsanak, amiben csak tudnak.

Késztetést éreznek mások gyógyítására, a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira megoldást szeretnének találni, hisznek abban, hogy spirituális úton sok minden megoldható. Ők általában előre megéreznek dolgokat, vagy találkoztak angyali lényekkel, kemény élettapasztalataik voltak, melyek összetörték a tökéletességbe vetett hitet. Tudják, hogy magasabb cél érdekében vannak itt, csak épp nem tudják mi az, és hogyan tudnák megvalósítani. Belső hívást hallanak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A hit és tömeg csodára várása már a népmesékben is ott volt, nehéz helyzetekben, kilátástalanságban tény, hogy csak ezek segíthetnek a túlélésben.

- Hogy a leírtaknak mi a valóságalapja, nem tudni, ám mindezt végigolvasva rá kell ébrednünk, hogy teljesen mindegy, milyenek leszünk, vagyunk, attól, hogy gyerekünk talán tárgyakat fog mozgatni, nem ússzuk meg a villanyszámla befizetését.

És még valami. Bár kigúnyolódtuk magunkat, a szerkesztőség csajai egyöntetűen hiszik, hogy egyfajta paradigmaváltáson megyünk-mentünk keresztül, és ennek következtében a világ egyre inkább a spiritualitás felé fordul, az egzakt tudományok és a vallások helyett egyre nagyobb teret engedünk az energia hatalmának. Hiszünk abban, hogy egyre több ezekre fogékony ember jár a földön, s hogy egyre több születik.

(írta: 2008.07.16 09:29 - timi A cikkben szereplő adatok pontosságáért nem vállalunk felelősséget.)

Gyémánt gyerekek köztünk élnek!

Gyémánt gyerek? Hát az milyen, néztem értetlenül... az én kislányom gyémánt gyerek??? A válasz igen- mondta Radics Ágnes életút vezető. Mikor Kitti megszületett még fogalmam sem volt róla hogy már ezek a gyerekek 2000 óta köztünk élnek, eddig csak az indigó gyerekről, kristály gyerekekről lehetett hallani, most pedig már a gyémánt gyerek is itt vannak! Biztosan tudom, hogy az ismeretségemben is több szülőnek van gyémánt gyermeke. Mivel szerettem volna többet megtudni erről, előkerestem néhány érdekes anyagot a témáról, gondoltam megosztom veletek is!

Íme:

- a világ felborult egyensúlyát az égiek úgy akarják visszabillenteni, hogy különleges gyermekeket küldenek közénk, akik megtanítanak minket szeretni és helyes értékrend szerint élni. Először a kék aurával rendelkező indigókról hallottunk sokat, akik bölcsességükkel kitűntek a többiek közül, és sokat beszéltek istenhez való viszonyukról.

- később a nagyon nyugodt és intenzív érzelmi életet élő kristályok következtek, a legújabbak, pedig a gyémánt gyerekek, akik 2000 után jöttek a világra. Különös ismertetőjelük, hogy születési dátumukban legalább három nulla szerepel, de ennél több is lehet. 

– a gyémánt gyerekek olyanok, mintha az indigókból és a kristályokból lennének összegyúrva. Az indigók túlzottan aktívak, míg a kristályok inkább befelé fordulók voltak, ezért ötvözték tulajdonságaikat. A gyémántok hyperaktívak, nem tudnak két percig nyugodtan maradni, nem viselik el a kötöttségeket, és babusgatni is csak akkor lehet őket, ha akarják 

- a csöppségek nagyon érzékenyek a többi ember rezgésére, ezért azonnal megérzik, ha valaki beteg vagy lehangolt. Odamennek hozzá, megérintik és hamarosan a fájdalmakkal küszködő megnyugszik. Ezeknek a gyerekeknek a kezük is nagyon meleg, mert azon keresztül áramlik ki az energia.

– a gyémántoknak nincsen karmájuk, ami a többi átlagos embernek van. A karma az életfeladatot rejti magában, ezeknek a kiválasztott gyermekeknek viszont nem saját életükre kell koncentrálni, hanem másokét jobbá tenni, hiszen erre születtek. 

- magasabb elvek szerint tudnak csak létezni, tudják mi a helyes mi nem -  így a fegyelmezés sem igazán működik a "régi szabályok" szerint - éppen ezért, ha nem engedjük, hogy saját belátásaik szerint cselekedjenek, ellenérzést váltunk ki belőlük, depresszívak, önpusztítóak lehetnek.

- mérhetetlen tudásszomj van bennük, a hagyományos iskolarendszer nem köti le őket, nehezen tudnak azonosulni a poroszos , nem spirituális tanításokkal.

- igen fejlett az igazságérzetük, gyengébb társaikat, embereket óvnak, védenek,

- kissé különcök, olykor könnyebben kommunikálnak állatokkal, növényekkel, más gyerekekkel és a természettel,

- érzékelnek magasabb  minőségeket, rezgéseket, entitásokat, láthatatlan baráttal beszélgethetnek

- tárgyakhoz vonzódnak, nehezen válnak meg tőlük, különösen a személyes tárgyaihoz

- rendkívül érzékenyek, könnyen elsírják magukat,

- őszinték, nyíltak, szabadok, pontosan tudják, hogy több létezik annál, mint amit látunk.

- a fizikai test megújításához, nekik lényegesen kevesebb alvásra van szükségük,

- a gyémánt gyermekek nevelése sem egyszerű feladat, hiszen őket nem lehet korlátok közé szorítani. Ha olyasmit tesznek, ami nem helyes, a szülőnek nem szabad durván rendre utasítani őket, csakis ölelve, szeretetteljesen lehet kezelni különleges kisfiukat vagy kislányukat. 

- azt sem szabad rájuk erőltetni, hogy mit egyenek, mert ők pontosan érzik szervezetük szükségletét. A gyémánt gyermekek nagyon okosak, ezért érdemes odafigyelni rájuk, és átadni magunkat annak a mérhetetlen szeretetnek, ami belőlük sugárzik.

- tudni kell, hogy gyémánt gyerekek általában csak olyan családba születnek le, ahol valamelyik szülő vagy mind a kettő, hasonló képességekkel rendelkezik, tehát vagy indigó, vagy kristálygyerek.

- a gyémánt gyerekek hatalmas életfeladattal, küldetéssel érkeznek, nagy az elkötelezettségük az Új Energiák iránt, a Földbolygó iránt érzett mély szeretet él bennük.

A baj csak az, hogy ezek a kis lelkek egy olyan világba érkeztek, ahol mindenki ellenséges a másikkal, ahol még a környezetük sem ismeri el őket. Mindehhez még kívülállóként, rendbontóként kezelik őket, pedig Őket valójában Mesternek, Tanítónak, Gyógyítónak nevezhetnénk.

Gyémánt gyermek erősségei:

- Mindenki felé szeretettel, odaadással közeledik 

- Szereti a természetet,   

- Mindenkivel törődik a családban, lojális a családdal,

- Állandó tanulási vágy,  

- Gyógyítólag hat az emberekre  

- Világos és céltudatos

Gyémánt gyermek gyengeségei:

- Túlérzékeny és túl nyitott a külső befolyásokra, 

- Sokszor magának való,  

- Gyakran nehéz vezetni és nevelni,  

- Hyperaktív és sokszor dekoncentrált, 

- Álmodozó, saját világába menekül,  

- Sokszor túl magasak az elvárásai önmagával és  másokkal szemben is, tökéletességre törekszik. 

- Többnyire úgy érzi nem értik meg.

Mit tehet az, akinek gyémánt gyermeke van?

Mindenekelőtt segítsük Őket, változtassuk meg környezetünk hozzáállását (szülő, nagyszülő, pedagógus stb.). Persze nem kis feladat ez a szülő számára sem, de ne felejtsük gyermekeink okkal, céllal választanak minket. Szükségük van a segítségünkre és nekünk is szükségünk van a tanításukra.

Biztosítsunk neki feltétel nélküli szeretet, és legfőbbképp bizalmat. Engedjük, hogy hitük szerint cselekedjenek. Segítsük Őket, az életet megtapasztalni és adjuk meg nekik a kellő szabadságot.

(Forrás: rtlklub.hu / Radics Ágnes életút vezető saját tapasztalat, egyéb gyűjtemény)